מאמר ד – הנהגת תרבות ארגונית בעלת נורמות ערכיות

תרבות ארגונית הינו מושג המעוגן בתחום הניהול והארגון. חוקרים ואנשי חינוך הטיבו להגדיר תרבות ארגונית בכמה אופנים. פטרסון ודיל (Peterson & Deal, 1999) טוענים כי תרבות ארגונית הינה הזרם התת קרקעי של נורמות, ערכים, אמונות, מסורות וריטואלים שנבנו לאורך הזמן מתוך עבודה משותפת, פתרון בעיות והתמודדויות עם אתגרים, מערכת של ציפיות בלתי פורמאליות, המעצבת את הדרך בה אנשים חושבים חשים ופועלים בבית ספר.

דאפט (Daft, 1998) הציע שני שימושים מרכזיים לתרבות ארגונית (1) לקרב בין חברי הארגון כדי שידעו איך להתנהג זה לזה. (2) לסייע לארגון לאמץ את הסביבה. במילים אחרות שימוש ראשון מבטא שילוב פנימי, דהיינו זהות משותפת המסייעת ליעילות הארגון. בעד שהשימוש השני מבטא שילוב חיצוני, דהיינו תרבות מנחה פעילויות יום-יומית בהשגת מטרות בקשר לגורמי חוץ, מסייעת לפעול בזמן תחרות.

על מנת לנתח מהי התרבות הארגונית המונהגת, אופלטקה (2010) מציע להתחיל בלזהות את הערכים של בית הספר. הערכים מגדירים מה על חבר בארגון לעשות כדי להצטיין בעבודות ומשמשים את חברי הארגון כאמות מידה מה רואי ומה אינו ראוי בהתנהגותם. עוד אופלטקה (שם) סוקר כיצד ערכים אלו משתקפים במערכת הנורמות. אלו באות לידי ביטוי בכללי התנהגות הלא כתובים שהתקבלו על ידי חברי הארגון ומייצגים אמונות משותפות לגבי התנהגות הנאותה בארגונם.

 

אופלטקה, י' (2010). יסודות מנהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון החינוכי. חיפה: פרדס.

 

Daft, R. L. (2001). The leadership experience. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers.

 

Deal, T. E., & K. D. Peterson, 1999. Shaping School Culture: The Heart of Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.