מאמר ב – הרפלקציה ככלי להערכה מעצבת בארגון

על פי חוקרים (Argyirs & Schon, 1978; Senge, 1990) על מנת לייצר למידה בארגון עלינו ליצור מנגנוני למידה. באלו הכרחי שיתקיים דיאלוג בין הפרטים בארגון. מנגנוני למידה אלו מאפשרים פתרון בעיות, חסכון בזמן לימוד ארגוני ועוד. מבנים אלו כוללים ישיבות לפתרון בעיות, פגישות צוות, פעולות סדירות לפיתוח מקצועי, תקופת הכנה משותפת ועוד.

על פי מוילנן (Moilanen, 2001) שיפור מתמיד של ארגון תלוי בפעילויות היומיומיות שהוא מציב לעצמו ובהערכת פעילויות אלו. ארגון לומד זה ארגון ששורה עליו אווירה של יכולת לביקורת עצמית והפקת לקחים. פישר ופרידמן (2003) מרחיבים כי באמצעות רפלקציה אפשר ללמוד על תהליכים בארגון ולהציע הצעות לשיפור. תהליך זה על פי חוקרים (Argyirs & Schon, 1978) כולל חשיפה של טעויות ותיקונן.

לטענת מספר חוקרים (Aspinwall & Gibbs, 1989; Hamilton & Richardson, 1995;  Fullan, 1999; Louis et al., 1996) לא ניתן לצפות שיהיה שינוי בכיתות הלימוד ללא טיפול ארגוני מקיף. בית הספר צריך להפוך להיות ארגון לומד, כפי שמצופה מארגון עסקי. על פי שרן והרץ-לזרוביץ', (1978) תפיסה זאת מקורה בתורת המערכות המדגישה את שיתוף המורים בקבלת ההחלטות ואת השימוש ברפלקציה.

 

שרן, ש. והרץ לזרוביץ, ר. ( 1978). שיתוף פעולה ותקשורת בביה"ס. תל אביב: שוקן.

Argyris, C., & Schon, D. (1978). Organizational learning: A theory in action perspective.

Aspinwall, K., & Gibbs, B. (1989). Schools as learning organizations: Seven critical steps. Educational Change and Development, 10(1), 4-7.

Fullan, M. (1999). Leading change in professional learning communities. Association for  supervision and Curriculum Development, 41(9), 14.

Louis, K. S., Kruse, S. D., & Bryk, A. S. (1995). Professionalism and community: What is it and why it is important in urban school? In authors (Eds.) Professionalism and Community. Califirnia: Corwin

Molianen, R. (2001). Diagnostic tools for learning organizations. The learning Organization, 8(10), 6-20.

Hamilton, J.M., Richardson, V. (1995). Effects of the culture in two schools on the procsessand outcomes of staff development. The elementary school journal, 95(4), 367-385 Reading. MA: Addison – Weseley.