האהבה שבין החברים

"וימצאהו איש, והנה תעה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש. ויאמר, את אחי אנכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רועים" (וישב(.

שדה

השדה הוא המקום שממנו צריכה לצמוח התבואה כדי לפרנס את העולם, "שדה, אשר ברכו ה'".

תועה בשדה

התועה בשדה הוא האדם שלא יודע את הדרך האמתית אשר מובילה אל המקום שאליו הוא צריך להגיע. ואז אדם זה מגיע למצב שהוא חושב, שהוא לעולם לא יגיע למטרה שאליה הוא צריך להגיע.

וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש

כלומר, במה אני יכול לעזור לך?

ויאמר, את אחי אנכי מבקש

זאת אומרת שעל ידי זה שאני אהיה בחיבור עם אחיי, בקבוצה שבה יש אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה אל כוח האהבה וההשפעה. המסילה הזו היא דרך של אהבה ונתינה, ודרך זו מנוגדת לטבע שלנו. ולכן, כדי שנוכל להגיע לאהבה, אין אף שיטה אחרת אלא רק אהבת חברים, שעל ידי אהבת חברים כל אחד יכול לעזור לחברו.